Veelgestelde Vragen

Spelen voor prijzengeld is op dit moment alleen mogelijk in Nederland en België. In andere landen kunt u wel gratis spelen. Uiteraard kunt u ook vanuit Nederland gratis meespelen

In principe kunt u zo vaak meespelen als u wilt. Wij houden het speelgedrag van onze spelers echter wel in de gaten. In geval van buitensporig speelgedrag waarschuwen wij de speler in kwestie. Wanneer wij het ernstig vermoeden hebben dat het bingospel wordt gebruikt voor het duperen van derden, witwassen van geld of gedragingen anderzins waarvan redelijkerwijs kan worden verondersteld dat zij niet kunnen worden gerekend tot normaal speelgedrag, dan behouden wij ons het recht de uitbetaling van prijzen op te schorten en spelers van deelname uit te sluiten. Met diverse belproviders zijn afspraken gemaakt om mogelijk misbruik te mel- den en gezamenlijk op te treden. Verder treden wij hard op tegen deelnemers die andere spelers lastig vallen, hetzij in de bingo chatbox, hetzij op wat voor andere wijze dan ook.

Op regelmatige basis brengen wij een interessante nieuwsbrief uit. Na registratie ontvangt u deze, indien gewenst, automatisch in uw mailbox. In de nieuwsbrief vindt u aantrekkelijke acties die u zeker aan zullen spreken!

U heeft mogelijk een langzame (oudere) internetverbinding. Meespelen is in dit geval meestal niet mogelijk. Wij raden u aan over te stappen op 'breedband internet'. Indien u reeds beschikt over een snelle verbinding en het spel hapert, start dan uw PC op- nieuw op.

In principe kan dit wanneer met verschillende accounts wordt gespeeld of wanneer gespeeld wordt zonder registratie. Wij raden dit sterk af. Bij meer dan één geopend speelscherm be- staat de kans dat het spel hapert en tegoeden onjuist worden weergegeven.

Nee, het aanmaken van een account is niet verplicht, maar wel aan te raden. Registratie is slechts eenmalig en de voordelen zijn groot. Zo heeft u overzicht over recent uitbetaalde prij- zen en wordt een (abrupt) afgebroken spel eenvoudig hersteld op het punt waar u gebleven was. Bovendien worden gegevens als naam, woonplaats en bank- of girorekeningnummer voor u bewaard zodat u deze niet bij iedere uitbetaling opnieuw hoeft in te voeren.

Een schermnaam wordt geweigerd indien deze reeds bestaat. Voorts dient een schermnaam uit letters en/of cijfers te bestaan en is een spatie alleen tussen twee woorden toegestaan.

U kunt speeltegoed telefonisch opwaarderen en opwaarderen via de diverse mogelijkheden van internetbankieren

Jazeker! Gratis deelnemen is ideaal voor spelers die het spel vrijblijvend uit willen proberen, of mee willen spelen zonder kosten te maken. Meer informatie vindt u hier

Het betaalscherm met uw persoonlijke spelcode verschijnt in het speelscherm zodra u besluit voor geldprijzen mee te spelen. Klik hiervoor op de 'CASHIER'-button (optie 'PLAY FOR REAL'), rechtsonder in het speelscherm.

Het door u gewenste speeltegoed wordt automatisch verrekend op uw normale telefoonnota of, indien u via internetbankieren betaald, uw bankafschrift.

Het inschakelen van nummerweergave is verplicht om misbruik van het bingospel tegen te gaan en storingsvrij te kunnen opereren. Mocht er namelijk onverhoopt een storing optreden, dan worden uw tegoeden automatisch gekoppeld aan uw telefoonnummer. Uw telefoonnum- mer gebruiken wij dus uitsluitend voor technische doeleinden m.b.t. het verloop van uw spel.

In enkele gevallen komt het voor dat het speeltegoed niet wordt toegevoegd aan uw saldo:

a. iedere zescijferige spelcode is in principe geldig; u heeft mogelijk een verkeerde code in- gevoerd. Probeer het opnieuw, dan krijgt u het betaalde maar gemiste tegoed alsnog (extra) toegevoegd;

b. u heeft per abuis de persoonlijke spelcode van een andere speler doorgebeld; het gekochte speeltegoed gaat dan naar het spel van die ander;

c. er is een storing opgetreden in de internetverbinding. Controleer de verbinding en probeer het opnieuw, dan krijgt u het betaalde maar gemiste tegoed alsnog (extra) toegevoegd.

Verschijnt het tegoed in geval van punt a en c na verloop van tijd niet in het speelscherm, neem dan contact met ons op.

In principe kan er niets fout gaan en worden uw tegoeden hoe dan ook toegevoegd. Omdat u alleen kunt bellen met een herkenbaar telefoonnummer, worden tegoeden die niet in het spel terecht komen automatisch bewaard op onze servers en daar gekoppeld aan uw telefoon- nummer. Tegoeden kunnen dus nooit zomaar verloren gaan. Mocht er desondanks iets fout gaan, neem dan gerust contact met ons op. Klachten worden door ons uiterst serieus behandeld en naar tevredenheid opgelost.

Bij uitzondering komt dit voor wanneer gebeld wordt met een mobiele telefoon waarbij de 'DTMF-tonen' (tonen die u hoort bij het intoetsen van cijfers) hoorbaar zijn als u cijfers in- toetst. Ons advies is om het geluid van deze tonen uit te schakelen, wat bij vrijwel alle toe- stellen mogelijk is. Verhelpt dit het probleem niet, gebruik dan een andere telefoon.

Druk op de #-toets. U krijgt dan te horen dat u te weinig cijfers heeft ingevoerd en kunt als- nog de juiste spelcode intoetsen. Heeft u al zes cijfers ingevoerd, toets dan nog een wille- keurig cijfer in en sluit af met een #. De operator bemerkt een te lange spelcode en vraagt u opnieuw zes cijfers in te voeren. Heeft u een foute zescijferige spelcode afgesloten met een #, verbreek dan de verbinding. Uw speeltegoed wordt dan bij uw telefoonnummer bewaard en alsnog (extra) toegevoegd zodra u opnieuw belt en de juiste spelcode invoert.

a. geregistreerde deelnemers

Nadat u opnieuw heeft ingelogd herstelt het voorgaande spel zich automatisch - inclusief de tegoeden die u nog had staan.

b. niet-geregistreerde deelnemers

Door het spelpaneel wordt op uw computer een 'cookie' (tijdelijk geheugen) geplaatst. Bij het opnieuw opstarten van het spelpaneel wordt deze cookie gelezen en wordt aan de hand van die informatie gecontroleerd of er nog een tegoed staat. Is dit het geval dan krijgt u hiervan een melding in beeld en kunt u het spel hervatten. De cookie heeft een geldigheidsduur van tien minuten. Na die tijd worden tegoeden automatisch aan uw telefoonnummer gekoppeld en alsnog (extra) toegevoegd zodra u opnieuw belt.

Herstelt het spel niet met een tegoed dat er volgens u nog was, neem dan contact met ons op.

Gewonnen prijzen worden de volgende werkdag vóór 11.00 's morgens overgemaakt naar uw bank- of girorekening. Prijzen die u wint op vrijdag t/m zondag worden op maandag uitbe- taald. Heeft u een girorekening dan kan uitbetaling mogelijk langer op zich laten wachten. Dit ligt aan de Postbank, niet aan ons.

Wanneer u regelmatig speelt kunt u gewonnen prijzen ook opslaan als speeltegoed. Klik voor meer informatie op de 'INFO'-button (optie 'UITBETALEN VAN TEGOED'), linksonder in het speelscherm.

Bij het overmaken van geld is altijd een minimale hoeveelheid gegevens vereist. Naast het rekeningnummer zijn uw achternaam en woonplaats noodzakelijk voor het voltooien van de transactie. Meer informatie vindt u hier